Servicii de consultanta si contabilitate pentru afacerea ta
Modificari legislative – August 2017
Ca urmare a noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, respectiv apariţia Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii, în vigoare de la 07August2017,  toţi angajatorii au obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârș...
Benzina, motorina, GPL-ul – deductibile 50% din Ianuarie 2012
Incepand cu Ianuarie 2012, cheltuielile aferente combustibililor(benzina,motorina,GPL) sunt deductibile 50% conform Codului Fiscal, actualizat in conformitate cu  art. 1, punctul 13 din OUG 125/27.12.2011, intrata in vigoare la 30.12.2011. Prevederea actului normativ spune asa: "Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, n...
Bilantul de la 30 Iunie 2011 – Termen limita:16August2011
Raportarile contabile la 30 iunie 2011 trebuiesc intocmite de toti operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si se vor depune la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP), in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. Au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2011: - operatorii economici c...
Declaratia INTRASTAT
Obligaţia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală); realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri r...
Planul General de Conturi – 2010
  In urma unor solicitari privind informatii referitoare la Planul General de Conturi, il prezentam mai jos, pentru utilitatea celor care ne viziteaza. Mentionam ca acest plan de conturi face parte din Ordinul MFP nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Planul de conturi general este următorul: (mai mult…)
Impozitare PFA, Drepturi de autor si alte activitati independente
 Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta prin care se modifica Codul Fiscal, ce urmeaza sa intre in vigoare de la 1 iulie. Astfel, potrivit noilor reglementari, persoanele care au venituri din activitati independente vor plati contributii de asigurari sociale individuale, similare celor achitate de orice angajat, dar numai pentru sumele care echivaleaza cu cinci salarii m...
Noi reglementari vs. Evaziunea fiscala
OUG nr. 54/2010 privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010. Noul act normativ elimina plata efectiva a TVA la punctele de frontiera pentru achizitiile intracomunitare, insa pastreaza taxarea inversa si Registrul Operatorilor Intracomunitari , ce urmeaza sa intre in vigoare de la 1 august 2010, cu o luna mai ta...
Noile modificari ale Codului de procedura fiscala – din 21 Aprilie 2010
Guvernul a aprobat săptămâna trecută, în cadrul şedinţei din data de 21 aprilie 2010, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, principalele modificări vizând simplificarea procedurilor în relaţia cu agenţii economici şi reducerea penalităţilor precum şi a majorărilor de întârziere pe care aceştia le plătesc. Una din modif...
Certificare Declaratia 101
* Oferim certificarea Declaratiei 101 privind Impozitul pe profit, in conformitate cu prevederile legale si normele metodologice ale Camerei Consultantilor Fiscali din Romania. * Certificarea Declaratiei 101 a devenit obligatorie din 2010. * Pe langa certificarea Declaratiei 101 va putem oferi si rapoartele si anexele la aceasta. * Pentru 2 societati sau mai multe, va putem oferi discount...
Verificare contabilitate
Va putem oferi un alt punct de vedere asupra inregistrarilor contabile de care beneficiati in prezent sau de care ati beneficiat intr-o perioada anume. In urma analizei situatiei contabile, va putem recomanda imbunatatiri ale modului de tinere a contabilitatii si va putem oferi sugestii pentru imbunatatirea situatiei actuale - fiscale, financiare, legale, etc. Rapoartele pe care vi le vom oferi v...

Modificari legislative – August 2017

Ca urmare a noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, respectiv apariţia Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii, în vigo ...Read More

Benzina, motorina, GPL-ul – deductibile 50% din Ianuarie 2012

Incepand cu Ianuarie 2012, cheltuielile aferente combustibililor(benzina,motorina,GPL) sunt deductibile 50% conform Codului Fiscal, actualizat in conformitate cu  art. 1, punctul 13 din OU ...Read More

Bilantul de la 30 Iunie 2011 – Termen limita:16August2011

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 trebuiesc intocmite de toti operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si se vor depune la unitatile fiscale teri ...Read More

Declaratia INTRASTAT

Obligaţia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod ...Read More

Modificari legislative – August 2017

Posted By: admin on 08/08/2017 in Contabilitate, Salarizare - Resurse Umane - Comments: No Comments »

Ca urmare a noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, respectiv apariţia Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii, în vigoare de la 07August2017,  toţi angajatorii au obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru.

Pe cale de consecinţă, la fiecare loc de muncă va exista o condică de prezenţă, unde se va înscrie ora venirii şi ora plecării salariatului, pe baza căreia va fi făcut pontajul salariaţilor.

Calculul salariilor şi întocmirea statelor de plată aferente vor fi efectuate DOAR după transmiterea pontajului de către societatea angajatoare, administratorul societăţii asumându-şi răspunderea integrală a informaţiilor transmise.

Adresa de e-mail la care vom primi corespondenţa este contabilitateamea.ro@gmail.com

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă asigurăm de tot sprijinul necesar!

Benzina, motorina, GPL-ul – deductibile 50% din Ianuarie 2012

Posted By: admin on 20/01/2012 in Contabilitate, Fiscalitate - Consultanta fiscala - Comments: No Comments »

Incepand cu Ianuarie 2012, cheltuielile aferente combustibililor(benzina,motorina,GPL) sunt deductibile 50% conform Codului Fiscal, actualizat in conformitate cu  art. 1, punctul 13 din OUG 125/27.12.2011, intrata in vigoare la 30.12.2011.

Prevederea actului normativ spune asa: „Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: (…)

13. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Prin excepţie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi;”

 

 

Mentiunea vine sa confirme, practic, ceea ce era deja prevazut in OUG 117/23.12.2010, care spunea la vremea aceea, in art. 1, pct 6 ca in Codul Fiscal, „La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: „t) în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.”

 

Se prelungise practic aplicabilitatea art. 32, pct. 3 din OUG 34/11.04.2009 care zicea urmatoarele: ” La articolul 21 alineatul (4), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:  „t) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.”

Bilantul de la 30 Iunie 2011 – Termen limita:16August2011

Posted By: admin on 09/08/2011 in Contabilitate, Expertiza Contabila - Comments: No Comments »

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 trebuiesc intocmite de toti operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si se vor depune la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP), in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
Au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2011:
– operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro;
Important! Echivalentul in lei al sumei se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
– subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;
– institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitatile teritoriale ale ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.
Nu au obligatia depunerii raportarilor:
– operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011,
– cei care in tot semestrul I al anului 2011 s-au aflat in inactivitate temporara,
– persoanele juridice care se afla in curs de lichidare.
– entitatile nou-infiintate in cursul anului 2011.
Important! Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011 nu mai au obligatia depunerii declaratiei de inactivitate pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale MFP.
Termen de depunere
Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se vor depune pana cel mai tarziu marti, 16 august 2011, inclusiv.
Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483/07.07.2011.

Declaratia INTRASTAT

Posted By: admin on 23/08/2010 in Contabilitate - Comments: Comentariile sunt închise pentru Declaratia INTRASTAT

Obligaţia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
  • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.

Ce tranzacţii trebuie declarate:
– tranzacţii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revanzării;
– mişcări de bunuri dintr-un stat membru U.E. în altul, fără transfer de proprietate (ex: transfer de stocuri, mişcări de bunuri inainte şi dupa procesare, etc.);
– returnarea de bunuri;
– mişcări specifice de bunuri.

Ce tranzacţii NU trebuie declarate:
– serviciile;
– tranzitul bunurilor;
– mişcări temporare;
– bunuri care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale;
– comerţul cu alte părţi ale statelor membre U.E. care nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat;
– comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al Romaniei din alte state membre U.E. sau nu sunt expediate către alt stat membru U.E. din Romania.

Înregistrarea corectă şi completă a DECLARATIEI STATISTICE INTRASTAT, precum şi transmiterea la termen sunt OBLIGATORII:
Conform art.10 din Legea nr.422/2006,
1). constituie ontravenţie următoarele fapte săvarşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:
a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
b) întarzieri în transmiterea datelor;
c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;
d) refuzul de a prezenta, persoanelor autorizate de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
e) neaplicarea măsurilor dispuse de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei;
2). contravenţiile prevăzute la alin.(1) se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 lei la 15000 lei(RON)
Prevederile art.10 se completează cu dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia Statistică Intrastat (D.S.I.) se transmite lunar, în format electronic, către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, pană la data de 15 ale fiecărei luni (ex.: pentru achizitiile intracomunitare din luna ianuarie D.S.I. se transmite până la 15 februarie, cel târziu).

Furnizarea datelor INTRASTAT poate fi făcută de către echipa noastra, care să preia această sarcină pentru firma dumneavoastra (îndeplinind acelaşi rol ca şi cel al comisionarului vamal în cazul completării declaraţiilor vamale), eliberandu-va de stresul provocat de inca o declaratie pe care trebuie sa o trimiteti unei institutii la un termen limita, castigand astfel timp si siguranta.

Planul General de Conturi – 2010

Posted By: admin on 07/07/2010 in Audit financiar-contabil, Contabilitate, Contabilitate primara, Expertiza Contabila - Comments: Comentariile sunt închise pentru Planul General de Conturi – 2010

  In urma unor solicitari privind informatii referitoare la Planul General de Conturi, il prezentam mai jos, pentru utilitatea celor care ne viziteaza. Mentionam ca acest plan de conturi face parte din Ordinul MFP nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Planul de conturi general este următorul:

Impozitare PFA, Drepturi de autor si alte activitati independente

Posted By: admin on 25/06/2010 in Contabilitate, Fiscalitate - Consultanta fiscala - Comments: Comentariile sunt închise pentru Impozitare PFA, Drepturi de autor si alte activitati independente

 Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta prin care se modifica Codul Fiscal, ce urmeaza sa intre in vigoare de la 1 iulie. Astfel, potrivit noilor reglementari, persoanele care au venituri din activitati independente vor plati contributii de asigurari sociale individuale, similare celor achitate de orice angajat, dar numai pentru sumele care echivaleaza cu cinci salarii medii pe an.

 Masura vizeaza angajatori din toate industriile care utilizeaza, de exemplu, contracte cu persoane fizice autorizate. In aceasta situatie, persoanele care obtin venituri din activitati independente vor achita contributii sociale similare celor platite pentru salarii, daca activitatea pe care o desfasoara poate fi considerata drept „activitate dependenta”.

Cand poate fi considerata o activitate ca „dependenta”:
Orice activitate poate fi reconsiderata drept activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul din urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d) platitorul de venituri suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
e) platitorul de venituri suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta se aplica regulile de determinare a impozitului si a contributiilor sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.˝

 In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. 

Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.

Noi reglementari vs. Evaziunea fiscala

OUG nr. 54/2010 privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010.

Noul act normativ elimina plata efectiva a TVA la punctele de frontiera pentru achizitiile intracomunitare, insa pastreaza taxarea inversa si Registrul Operatorilor Intracomunitari , ce urmeaza sa intre in vigoare de la 1 august 2010, cu o luna mai tarziu decat era prevazut initial.

Taxarea inversa a TVA

Potrivit OUG nr. 54/2010 taxarea inversa a TVA se va aplica pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui ANAF.
MFP a pastrat infiintarea Registrului Operatorilor Intracomunitari, dar a amanat-o pentru 1 august 2010. Registrul va cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri;
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
c) prestari de servicii intracomunitare;
d) achizitii intracomunitare de bunuri;
e) achizitii intracomunitare de servicii.

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari trebuie sa se faca inainte de efectuarea oricareia dintre operatiunile intracomunitare mentionate anterior.
Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.Accize
Actul normativ prevede ca pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 96% din acciza totala pentru tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima.

 Fiscul va primi acces la conturile bancare
Ordonanta stabileste ca institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sa comunice toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura, precum si daca debitorul are sau nu inchiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte.
Ei spun ca informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – pentru cine-i crede.

Interesant va fi cum se vor descurca contabilii, care nu au softuri performante si updatate zilnic, cu procedura Taxarii Inverse!

Noile modificari ale Codului de procedura fiscala – din 21 Aprilie 2010

Posted By: admin on 03/05/2010 in Contabilitate, Expertiza Contabila, Fiscalitate - Consultanta fiscala - Comments: Comentariile sunt închise pentru Noile modificari ale Codului de procedura fiscala – din 21 Aprilie 2010

Guvernul a aprobat săptămâna trecută, în cadrul şedinţei din data de 21 aprilie 2010, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, principalele modificări vizând simplificarea procedurilor în relaţia cu agenţii economici şi reducerea penalităţilor precum şi a majorărilor de întârziere pe care aceştia le plătesc.

Una din modificarile introduse de actul normativ constă în majorarea, de la 1 milion de lei la 5 milioane de lei, a plafonului creanţelor fiscale contestate care delimitează competenţa de soluţionare a contestaţiilor dintre direcţia de specialitate constituită la nivel central de structurile de specialitate de la nivel local.

Un alt element de noutate este acela ca organele de inspectie fiscala vor avea dreptul de a stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor si eliminarea procedurii de cesiune a creantelor fiscale de catre ANAF, potrivit modificarilor aduse Codului de Procedura Fiscala.

Regula generala sau altfel spus regula obisnuita sau directa de stabilire a bazei de impunere are in vedere veniturile si cheltuielile astfel cum acestea sunt inregistrare in evidentele contabile si fiscale. Inregistrarea operatiunilor in evidentele contabile si fiscale reprezinta obligatii ale contribuabilului conform diverselor acte normative (de ex. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata).

Ori, atunci cand nu exista evidente contabile sau acestea nu reflecta situatia reala, MFP considera ca organele fiscale trebuie sa recurga la o abordare indirecta pentru determinarea bazei de impunere. Aceasta inseamna ca se pleaca de la un element al bazei de impozitare prezumat a fi corect (de ex. o factura de utilitati – energie electrica, apa; sumele existente in conturi bancare, etc.) sau alte asemenea elemente si se face reconstituirea veniturilor si dupa, caz, a cheltuielilor.

Somajul Tehnic – Solutie temporara pe perioada crizei

Posted By: admin on 03/03/2010 in Fiscalitate - Consultanta fiscala - Comments: Comentariile sunt închise pentru Somajul Tehnic – Solutie temporara pe perioada crizei

Avantajele aduse de OUG nr. 4/2010

O.U.G. nr.4/2010 reglementeaza trimiterea angajatilor in somaj tehnic, cu avantaje importante, si pentru ei, si pentru dvs., angajatorul.

* 1) trimiteti oamenii acasa pentru 90 de zile, fara ca asta sa insemne incetarea raporturilor de munca. Ei raman in continuare angajatii dvs. si vor veni la lucru imediat ce ii veti chema din nou;
* 2) in aceasta perioada le platiti 75% din salariul de baza si ATAT! Toate contributiile sociale aferente (CAS, CASS, pensii, somaj etc.), atat ale lor, cat si ale firmei, sunt platite de Stat. Angajatii isi pastreaza astfel calitatea de asigurati, stagiul lor de cotizare curge in continuare;
* 3) dvs., angajatorul, reduceti astfel nu numai cheltuielile cu salariile si contributiile, ci si cheltuielile indirecte pe care le atrage dupa sine simpla prezenta a unui angajat in firma: consumabile, decontari diverse, energie electrica, apa la baie, convorbiri telefonice  in interes personal etc. si altele care se tot aduna.

15 Martie – Plata Anticipata a Impozitului

Posted By: admin on 02/03/2010 in Fiscalitate - Consultanta fiscala - Comments: Comentariile sunt închise pentru 15 Martie – Plata Anticipata a Impozitului

In conformitate cu prevederile art. 82 alin. 3 – 5 din Codul Fiscal, plăţile anticipate de impozit sunt datorate trimestrial, si au scadenta pe data de 15 ale ultimei luni din trimestru. Atenţie: aceste termene de plată nu sunt anunţate de fisc şi nici generate sau însoţite de declaraţii, deci sunt uşor de omis, putând genera perceperea de majorări de întârziere! Ne referim in principal la activitatile independente si la veniturile obtinute din chirii, indiferent daca veniturile sunt determinate in Sistem Real, Norme de Venit sau pe baza de Cote forfetare de cheltuieli. Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepţia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activităţi agricole, potrivit art. 72 şi 73, datorează plăţi anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de 1 septembrie inclusiv, şi 50% din impozit, până la data de 15 noiembrie inclusiv.
Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Codul Fiscal, Art. 82: (…)

(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).

Contabilitatea mea – 2010

Servicii de consultanta si contabilitate pentru afacerea ta

Iluminat de TopMag.ro

Vizitati magazinul online TopMag.ro

Infiintari firme

Copyright - All Rights Reserved / Developed By Centre.ro